Loading

Meninger

Snykovet

Ein skigard kan`kje vara evig, veit du ….  Vennskap varer ikke evig. Tillit kan misbrukes, og blir misbrukt. Det er den såre siden av det å drive kennel og møte mennesker av alle slag. I denne dansen er det så…..

Min mening om sledehund-merittering

Når det gjelder løpmerittering av Siberian Husky, så mener jeg at det ikke er nok at de skal være registrert i Norsk Kennel Klubb og chipsmerket i Dyreidentitet AS. Men at det er en godkjent eksteriørdommer tilstede på startområde for å…..

Min mening om mikrochipmerking

Om mikrochipsen! Bakgrunn 1992: Norske veterinærer startet arbeidet med å innføre elektronisk merking av kjæledyr, og opprettelsen av et eget register for dette. 1994: Aksjeselskapet Dyreidentitet AS ble opprettet. 2007: Mer enn 800 veterinærer i Norge er tilsluttet selskapet. I…..