Roy Arne på mjøsisen

En fin og kald februardag på mjøsisen 2011

Et knippe glade hunder

Hundegården torsdag 28 . januar 2021

Far og sønn

Shy (far) og Storm (sønn) på tur i Børstadaleen